Čovječja ribica

Čovječja ribica (Proteus anguines),

 
Živi u podzemnim vodama dinarskog krškog reljefa. Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Stanovnik je podzemnih rijeka i jezera krškog dijela Dinarskog gorja. Kod nas je ima u Istri, Lici, uz rijeku Krku te uz rijeke Cetinu, Vrljku, Maticu i Neretvu. Preferira mirne vode bogate kisikom i niske temperature koje variraju od 6 do 12°C. Na površini se nađe samo za vrijeme jakih kiša, kad je bujice izbace na svjetlo dana. Hrani se vodenim račićima, crvolikim životinjama, ličinkama kukaca i mekušcima.
Na niskim temperaturama (nižima od 15°C) rađa žive mlade a u toplijoj vodi odlaže jaja.
Na podrucju Stajnice i okolice Čovječja ribica nalazi se u „Markarevoj Pecini“i Rokinoj Jami u Črncu, tokom jeseni i ranog proljeca velike kolicine vode izbacuju Čovječju ribicu na povrsinu.  God. 1960. ekipa speleologa s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na čelu s prof. Pavličevićem istražila je kompletno podzemlje ovoga kraja. Ekipa je boravila oko mjesec dana te izradila speleološke karte. Tom je prilikom otkrivena čovječja ribica u  Stajnici o „Markarovoj pećini“. Treba napomenuti da je ova životinjica do tada otkrivena jedino u Postojnskoj jami. Trajno je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.