Oformljen novi tim za rad na starom Gradu Sokolcu u Brinju

U prostorijama Općine Brinje dana 24. srpnja 2013. godine održan je radni sastanak načelnika Općine Brinje Zlatka Fumića sa ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda Mariom Braunom, pročelnikom Konzervatorskog odjela u Gospiću Hrvojem Giaconijem i suradnicima.

Glavna tema sastanka u Brinju je bio stari grad Sokolac, trenutno stanje i novi radovi na obnovi ovog važnog spomenika kulture. Oformljen je novi tim stručnjaka na čelu sa dr. Krasankom Majer Jurišić i Anom Škevin Mikulandra koji će nastaviti radove na obnovi i zaštiti Sokolca. Prioritetni zahvati na starom gradu Sokolcu će biti zaštita od daljnjeg urušavanja ulazne branič kule i ulaznog portala. Najveći problem predstavljaju nedostatna sredstava za neke veće zahvate, a koja trenutno izdvaja Ministarstvo kulture za stari grad Sokolac. U razgovoru su se složili kako bi idealno rješenje za frankopansku kulu bilo postavljanje statične skele koja se može više godina koristiti i ne bi se uklanjala sve do kraja restauratorskih radova. Takva skela bi služila za izvođenje radova na obnovi kule sukladno godišnjem priljevu sredstava od Ministarstva, a ujedno bi bila oslonac građevini. Budući da je ona dosta skuplja od klasične radne skele, ali u konačnici puno isplativija, bit će potrebno iznaći rješenje njenog nabavka putem nekih sponzorstava ili donacija.

Osim gorućih problema o kojima se razgovaralo, dogovoreno je kako će Hrvatski restauratorski zavod u suradnji sa Općinom Brinje izraditi turistički pano sa osnovnim informacijama o starom gradu Sokolcu koji će se postaviti na parkiralištu u podnožju Sokolca kako bi posjetitelji pri dolasku u Brinje mogli pročitati osnovne informacije o spomeniku kulture.

Ana Šebalj / glasgacke.hr