KONSTITUIRANO NOVO OPĆINSKO VIJEĆE BRINJA

 

 

 

 

U Brinju je danas svečano konstituirano novo Općinsko vijeće Brinja na kojem su, uz načelnika Brinja Zlatka Fumića bili nazočni i zamjenik načelnika Karlo Devčić te ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave Ličko-senjske županije Ana Dasović. Sjednicu je ispred Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji otvorila Ana Dasović, a svečanu prisegu je dalo 14 izabranih vijećnika.

Na temelju izbornih rezultata, u novom Općinskom vijeću Brinja, listi koalicije HDZ-HSP koja je osvojila 839 glasova (54,84 %), pripalo je 8 vijećničkih mjesta, listi HSS-a koja je osvojila 307 glasova (20,07 %), pripala su 3 vijećnička mjesta, listi SDP-a koja je osvojila 165 glasova ( 10,78 %), pripalo je 1 mjesto te kandidacijskoj listi grupe birača koja je osvojila 146 glasova (9,54 %), pripalo je 1 vijećničko mjesto. Budući da temeljem izbornih rezultata nije osigurano mjesto za pripadnika srpske nacionalne manjine, radi osiguranja zastupljenosti srpske manjine u općinskoj vlasti, a temeljem Zakona, dodaje se jedno mjesto za pripadnika srpske nacionalne manjine. Zbog najboljeg izbornog rezultata vijećnik srpske nacionalne manjine je izabran sa liste koalicije HDZ-HSP.

Zlatko Fumić i Karlo Devčić, izabrani vijećnici sa liste HSS-a, stavili su svoje mandate u mirovanje, iz razloga što su izabrani za Općinskog načelnika odnosno zamjenika Općinskog načelnika. Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, umjesto njih dužnost općinskih vijećnika će obnašati neizabrani kandidati sa s liste s koje su izabrani i članovi kojima mandat miruje. Prema prijedlogu stranke HSS-a, dužnost općinskih vijećnika će obnašati Zrinka Nenadić i Ivan Perković.

Više na brinje.hr

U Brinju je danas svečano konstituirano novo Općinsko vijeće Brinja na kojem su, uz načelnika Brinja Zlatka Fumića bili nazočni i zamjenik načelnika Karlo Devčić te ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave Ličko-senjske županije Ana Dasović. Sjednicu je ispred Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji otvorila Ana Dasović, a svečanu prisegu je dalo 14 izabranih vijećnika.

Na temelju izbornih rezultata, u novom Općinskom vijeću Brinja, listi koalicije HDZ-HSP koja je osvojila 839 glasova (54,84 %), pripalo je 8 vijećničkih mjesta, listi HSS-a koja je osvojila 307 glasova (20,07 %), pripala su 3 vijećnička mjesta, listi SDP-a koja je osvojila 165 glasova ( 10,78 %), pripalo je 1 mjesto te kandidacijskoj listi grupe birača koja je osvojila 146 glasova (9,54 %), pripalo je 1 vijećničko mjesto. Budući da temeljem izbornih rezultata nije osigurano mjesto za pripadnika srpske nacionalne manjine, radi osiguranja zastupljenosti srpske manjine u općinskoj vlasti, a temeljem Zakona, dodaje se jedno mjesto za pripadnika srpske nacionalne manjine. Zbog najboljeg izbornog rezultata vijećnik srpske nacionalne manjine je izabran sa liste koalicije HDZ-HSP.

Zlatko Fumić i Karlo Devčić, izabrani vijećnici sa liste HSS-a, stavili su svoje mandate u mirovanje, iz razloga što su izabrani za Općinskog načelnika odnosno zamjenika Općinskog načelnika. Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, umjesto njih dužnost općinskih vijećnika će obnašati neizabrani kandidati sa s liste s koje su izabrani i članovi kojima mandat miruje. Prema prijedlogu stranke HSS-a, dužnost općinskih vijećnika će obnašati Zrinka Nenadić i Ivan Perković.

Više na brinje.hr