Pomozimo Nori Fori

Žiro račun je:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
2340009-3110426252
(vlasnik računa Đana Atanasovska, majka)
Poziv na broj 00 25052007