ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA ZK „STAJNICA“

 

 U skladu sa statutarnim odredbama održana je izborna skupština našeg društva. Dosadašnji (i novi) predsjednik Nikola Tominac osvrnuo se na dosadašnji vrlo uspješan i plodonosan rad. Odrađen je značajan broj aktivnosti na promociji „starog kraja“ što je zahtijevalo izuzetno puno vremena i ali i financijskih sredstava. Pokrenute su i neke nove aktivnosti koje su naišle na dobar prijem kod članstva. Među najznačajnije aktivnosti spadaju:

 Organizacija dvije „Stajničke noći“ koje su naišle na odličan prijem među našim Ličanima;

 • Izrada Internet stranice www.stajnica.com koja sa oko 20.000 posjetitelja tijekom 2009. godine i nekoliko stotina priloga spada među najpoznatije promotore Like;
 • Sudjelovanje na znanstvenom skupu Matice hrvatske „1918. u hrvatskoj povijesti“ s prilogom o sudjelovanju Ličana u Prvom svjetskom ratu. „Matica“ uskoro priprema objavu zbornika radova u kojem će se naći i spomenuti prilog;
 • Pripreme na izdavanju monografije o Ličanima u Prvom svjetskom ratu;
 • Obilježavanje 200-te obljetnice bitaka kod Malborgetta i Predila i  sudjelovanje na proslavama. Našom zaslugom popularizirane su ove vojne aktivnosti iz naše vojne povijesti i predočene široj javnosti;
 • Pomoć u gradnji mrtvačnice u Stajnici - sufinanciranje i promocija;
 • Pružanje financijske pomoći organizatoru već tradicionalnog malonogometnog turnira u Stajnici;
 • Humanitarna pomoć za liječenje Marija Brbota;
 • Sudjelovanje na mladoj misi fra Vlade Rukavinei njezinoj promociji;
 • Nabavka slika „Križni put“ za našu crkvu;
 • Upravni odbor redovito se sastajao. Sve su odluke jednoglasno donesene.

 

Nakon rasprave o dosadašnjem radu i financijskom izvješću predložen je izbor novog predsjednika i članova Upravnog i nadzornog odbora.

Skupština je jednoglasno izabrala Upravni odbor u sastavu:

Nikola Tominac - predsjednik, Zlatko Dumenčić – dopredsjednik, Ivan Sertić - član, Franjo Rajković – član, Biserka Murković – član, Marija Cota – član, Verica Vuković – član, Vera Vuković "Ruzić" - član, Ankica Graonić – član, Miko Smolčić - član Zlatko Sertić – član, Marinko Vlahinić – član i Antun Vuković - član. Za blagajnicu je imenovana gospođa Marica Bedross.

 

U Nadzorni odbor izabrani su:

Marija Perković – predsjednik, Tomica Perković – član i Vladimir Sertić član.

 

Predsjednik kluba Nikola Tominac predlozio je program rada za 2010 godinu. On se sastoji od sljedecih aktivnosti:

 

 •       izdavanje spomen - knjige o Ličanima u I. svjetskom ratu,
 •       obilježavanje 20 godina rada kluba,
 •       obilježavanje 85.-te obljetnice Stajničkih žrtava,
 •       organizacija „Stajničke noći“,
 •       organizacija klupskog izleta,
 •       suradnja s Općinom Brinje, županijom i Gradom Zagrebom,
 •       suradnja s drugim srodnim društvima s područja Like,
 •       promocija Stajnice putem Interneta i na drugi prikladan način.

 

Iako smo iz malene sredine nismo nepoznati. Svojim upornim radom i nadalje ćemo dostojno predstavljati „najlipšu dolinu na svitu“. Vjerujemo i na pomoć šire društvene zajednice.