Uskoro knjiga „Kosinj – Izvorište hrvatske tiskane riječi“

Kao podsjetnik na 530. obljetnicu prve tiskane knjige u Hrvata, Misala po zakonu rimskog dvora, 22.02.1483. (Editio princeps/Prvotisak), a za kojeg se smatra da je prvijenac kosinjske tiskare, u veljači 2013.god. svjetlo dana ugledat će knjiga „Kosinj – Izvorište hrvatske tiskane riječi“, čiji je autor mr.sc. Ivan Mance.

Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu obrađuje se problematika prve hrvatske tiskare za koju se opravdano pretpostavlja da je egzistirala upravo u Kosinju, a gdje se donose sve danas dostupne informacije o toj problematici, obrađuje se povijest kosinjskog kraja kao i druge kosinjske znamenitosti poput „Pisanog kamena“, kosinjskog mosta i sl. Hrvatskoj i svjetskoj javnosti prvi je tezu kosinjske tiskare znanstveno postavio Zvonimir Kulundžić, a kojega su mnogi kasnije osporavali. Uglavnom su zbog toga nakon Kosinja postavljene i druge teze o mjestu tiskanja Prvotiska, a od kojih su danas najzastupljenije Venecija, Modruš, Roč i Izola. Tako prvi dio knjige obrađuje Zvonimira Kulundžića i njegov znanstveni rad te nastavno analizu i znanstvenu utemeljenost kosinjske teze i drugih teza o mjestu tiskanja Prvotiska.

Drugi dio knjige donosi do sad najopsežniju kartografsku analizu Kosinja i kosinjskog kraja (u kontekstu tiskare), a gdje se obrađuje pojavnost Kosinja na geografskim kartama od 16.st. do početka 20.st.
mr.sc. Ivan Mance pronašao je i obradio Kosinj kroz ukupno 84 geografske karte u tom periodu (tvrdi da to zasigurno nisu sve na kojima se Kosinj pojavljuje), a što je svakako značajan povijesni izvor pojavnosti Kosinja na starim geografskim kartama. Što ta pojavnost Kosinja govori u kontekstu kosinjske tiskare, ostaje za pročitati u knjizi.

ŽIVOTOPIS

Ivan Mance (otac pokojni Dragan i majka Božica), rođen je 29. lipnja 1975.god. u Zagrebu, općina Črnomerec. Osnovnu školu „Dragutin Domjanić“ završio je u Zagrebu, Gajnice, općina Susedgrad, a potom upisuje X. prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu, Nikola Tesla, Klaićeva 7. Nakon završena dva razreda gimnazije prepisuje se u Vatrogasnu školu, Ksaverska cesta 107, Zagreb, a gdje stječe zvanje vatrogasni tehničar. Po završenoj redovnoj vojnoj obuci 18. klase HV-a 1996.god, zapošljava se u TEP d.d., Zagreb, na radno mjesto vatrogasac – čuvar. U TEP-u d.d. radio je i kao vozač, te kao stručnjak za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Nakon kratkog rada na poslovima farmaceutske proizvodnje (2000./2001.god.) u Pliva d.d., Zagreb, 01. svibnja 2001.god. zapošljava se u Zvijezda d.d., Zagreb, na poslovima zaštite od požara. Dana 03. listopada 2001.god. upisuje Visoku školu za sigurnost u Zagrebu, na kojoj brani diplomski rad 13. listopada 2005.god. sa temom „Primjena baze podataka u informatizaciji zaštite na radu u tvornici Zvijezda d.d.“ te stiče stručni naziv diplomirani inženjer sigurnosti.

Dana 14. listopada 2005.god. upisuje poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu, na kojem brani znanstveni magistarski rad 12. listopada 2011.god. sa temom „Prisutnost koncepta CRM-a u poslovanju trgovačkih društava za zaštitu na radu i mogućnosti njegovog sustavnog uvođenja“ te stiče akademski naziv magistar znanosti.

U Intereuropa d.o.o., Zagreb, zapošljava se 01. svibnja 2006.god. i to na poslove voditelja Odjela sigurnosti. Tijekom poslijediplomskog znanstvenog studija na FOI-u počinje se baviti istraživanjem u području modeliranja službi za zaštitu na radu velikih poslovnih sustava u Republici Hrvatskoj te oblikovanjem upravljanja odnosa sa klijentima u trgovačkim društvima za zaštitu na radu. Autor je i koautor tri znanstvena i dva stručna rada.

Dana 17. svibnja 2010.god. zapošljava se u HP - Hrvatska pošta d.d., na poslove voditelja Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije gdje ima priliku organizirati i voditi poslove zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u jednom od najvećih poslovnih sustava u Republici Hrvatskoj.

Na samom poslijediplomskom studiju izrodila se ideja, kroz pristupni rad kolegija „Uvod u znanstveni rad“, o opsežnijoj obradi teme inkunabulistike, Kosinja te analize rada Zvonimira Kulundžića u tom području, a koja je obrada trajala nekoliko godina i zaživjela u ovoj knjizi, koja predstavlja i autorovu prvu objavljenu knjigu.