Nikola Tominac - "79. PUKOVNIJA ZAJEDNIČKE VOJSKE U PRVOME SVJETSKOM RATU"

 Zbog velikog interesa Ličana, vojnih povjesničara i ljubitelja vojne povijestiu cijelosti donosimo prilog N. Tominca iz zbornika Matice hrvatske "1918 u hrvatskoj povijesti". Knjiga se može nabaviti u Matici hrvatskoj. Prilog daje pregled vojnih aktivnosti 79. K.u.K. pukovnije tijekom Prvoga svjetskog rata, tj. vojnih operacija i značajnijih događaja u njenoj zoni djelovanja. Ratni put pukovnije proteže se od druge polovine 1914. i obuhvaća borbe na Balkanskom bojištu, među njima vrlo teške i krvave borbe u Cerskoj i Kolubarskoj bitci i bitci na Drini. Početkom 1915. 79. K.u.K. pukovnija odlazi na Karpate (Istočno bojište). Tijekom zime i ranog proljeća vode s Rusima teške borbe na Karpatima (Zimska i Uskršnja bitka za Karpate) da bi probojem kod Gorlica (svibanj 1915) krenuli
prema Lavovu (Lemberg), gdje su stigli tijekom lipnja iste godine. U borbama do kraja godine stići će do krajnje točke svojega ratnog puta: do ruskog grada Lucka, gdje će tijekom lipnja i srpnja 1916.
doživjeti izuzetno teške gubitke u poznatoj Brusilovljevoj ofenzivi.

U kolovozu iste godine počinje prebacivanje pukovnije (po dijelovima) na Jugozapadno bojište (rijeka Soča). Tu će sudjelovati u VIII. i narednim bitkama sve do odbacivanja Talijana na rijeku Piavu u jesen 1917. (XII. Sočanska bitka). Na sočanskoj bojišnici imaju značajne aktivnosti tijekom X. sočanske bitke kod Vodica i Svete Gore i XI. kod Kostanjevice na Krasu. Nakon XII. Sočanske bitke dolazi na Grappa fr ont, izuzetno vojno aktivno i vrlo teško planinsko područje gdje će se zadržati sve do kraja rata.

Prilog je pisan na temelju dostupne arhivske građe u Zagrebu i Beču te vojno-stručne literature koja obrađuje pojedine ratne događaje, ustrojstvo vojnih cjelina u kojima je pukovnija djelovala, njihove ratne zadaće i operativne učinke.

Tekst možete pročitati u priloženom PDF-u.

AttachmentSizeHitsLast download
nikola-tominac-zbornik-1918.pdf688.15 KB0Not yet downloaded