Izišao zbornik Matice hrvatske "1918. u hrvatskoj povijesti"

U zborniku radova sa znanstvenoga skupa 1918. u hrvatskoj povijesti, održanog 2008. u Matici hrvatskoj pod pokroviteljstvom Sabora Republike Hrvatske, objavljeni su radovi dvadeset i troje povjesničara (Ljubomir Antić, Petar Strčić, Livia Kardum, Mira Kolar, Željko Bartulović, Darko Dukovski, Vladimir Kalšan, Franko Mirošević, Zdravka Jelaska Marijan, Tado Oršolić, Ante Bralić, Tonko Barčot, Nikola Tominac, Ivan Bulić, Tomislav Zorko, Branka Boban, Ivan Mirnik, Željko Holjevac, Ljiljana Dobrovšak, Branko Dubravica, Danijel Vojak, Alojz Jembrih, Ivica Zvonar).O samoj knjizi više na http://www.matica.hr/www/wwwizd2.nsf/AllWebDocs/zbornici1918.

Napominjemo da je prilog Nikole Tominca nastao uz financijsku pomoć ZK Stajnica koja je financirala vrlo skupa istraživanja prvenstveno u Beču.
Prilog daje pregled vojnih aktivnosti 79. K.u.K. pukovnije "Ban Josip Jelačić" tijekom Prvoga svjetskog rata, tj. vojnih operacija i značajnijih događaja u njenoj zoni djelovanja. Ratni put pukovnije proteže se od druge polovine 1914. i obuhvaća borbe na Balkanskom bojištu, među njima vrlo teške i krvave borbe u Cerskoj i Kolubarskoj bitci i bitci na Drini. Početkom 1915. 79. K.u.K. pukovnija odlazi na Karpate (Istočno bojište). Tijekom zime i ranog proljeća vode s Rusima teške borbe na Karpatima (Zimska i Uskršnja bitka za Karpate) da bi probojem kod Gorlica (svibanj 1915) krenuli prema Lavovu (Lemberg), gdje su stigli tijekom lipnja iste godine. U borbama do kraja godine stići će do krajnje točke svojega ratnog puta: do ruskog grada Lucka, gdje će tijekom lipnja i srpnja 1916. doživjeti izuzetno teške gubitke u poznatoj Brusilovljevoj ofenzivi.
U kolovozu iste godine počinje prebacivanje pukovnije (po dijelovima) na Jugozapadno bojište (rijeka Soča). Tu će sudjelovati u VIII. i narednim bitkama sve do odbacivanja Talijana na rijeku Piavu u jesen 1917. (XII. Sočanska bitka). Na sočanskoj bojišnici imaju značajne aktivnosti tijekom X. sočanske bitke kod Vodica i Svete Gore i XI. kod Kostanjevice na Krasu. Nakon XII. Sočanske bitke dolazi na Grappa front, izuzetno vojno aktivno i vrlo teško planinsko područje gdje će se zadržati sve do kraja rata.
Prilog je pisan na temelju dostupne arhivske građe u Zagrebu i Beču te vojno-stručne literature koja obrađuje pojedine ratne događaje, ustrojstvo vojnih cjelina u kojima je pukovnija djelovala, njihove ratne zadaće i operativne učinke.
Ovo je spomen na žrtvu naših predaka u Prvom svjetskom ratu.