Obnova crkve sv. Juraja Mučenika u Jezeranama

Donacije za obnovu Jezeranskog svetišta crkve Sv. Juraja Mučenika primaju se na žiro račun župe Jezerane:

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

KUNSKI br. žiro računa: 2402006 - 1100613639

DEVIZNI RAČUN:
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK
JADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA
2402006-1031262160
SWIFT: ESBCHR22

ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA JEZERANE
JEZERANE 51, 53262 JEZERANE
IBAN: HR0524020061100613639

Vlč. Mario Vazgeč