Osnivanje župnog pastoralnog vijeća

Dana 3. prosinca 2006.god. održat će se izbor članova pastoralnog vijeća. Za vrijeme nedjeljnih misa, 19. i 26. studenog, velečasni će o tome govoriti, a kako će se sam izbor i gdje održati vidjet ćemo.
Budući da smo, kao i Križpolje i Lipice, mala župa, osnovat će se međužupsko pastoralno vijeće tih triju župa.

Pastoralno vijeće u crkvi
( tekst preuzet sa stranice župe Bl. Alojzija Stepinca Velika Gorica)
http://www.zupa-alojzija-stepinca-velika-gorica.hr/html/vuz.asp?page=30

Župno pastoralno vijeće čine:
A – članovi po službi: župnik, župni vikar(i), predstavnik kateheta i vjeroučitelja, predstavnik župnog ekonomskog vijeća;
B – voditelji ili predstavnici pojedinačnih skupina: redovničkih zajednica, župnog Caritasa, župnog zbora, skupine mladih, studenata, predbarčnih i bračnih skupina, duhovnih pokreta, molitvenih i drugih zajednica te udruga;
C – izabrani članovi koji čine najmanje polovicu svih članova i zastupaju zaseoke naselja ili ulice; o broju odlučuje župnik s obzirom na broj stanovnika;
D – ako župnik upravlja s više manjih župa, može se osnovati jedno međužupno pastoralno vijeće.
E – župnik može, da time popuni sastav vijeća, imenovati najviše 5 članova imajući u vidu spol, starost te poziv.

Glavne zadaće ŽPV-a su:
 


 • proučava stvarne prilike u župi, a nadbiskupske pastoralne planove prilagođuje svojim prilikama, njih provodi i provjerava
   
 • planira, priprema i provjerava pastoralno djelovanje u župi i u međužupnom pastoralu
   
 • teži zajedničkom pastoralu po planu Nadbiskupije
   
 • u duhu jedinstva i zajedništva potiče u župi različite karizme i službe
   
 • prije svega podupire molitvu i djelo za rast duhovnih zvanja.
    • župno pastoralno vijeće (u daljnjem tekstu: ŽPV) je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi
   
 • potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti te time povezuje djelovanje svećenika i laika
   
 • prema Nadbiskupovim odredbama župnik ustanovljuje ŽPV. Članove potvrđuje Nadbiskup
   
 • predlaganje i izbor kandidata ŽPV-a pripravlja i vodi komisija za izbor članova novog ŽPV-a koju imenuje dosadašnje ŽPV, a ako ga nema, župnik
   
 • pravo izbora ima svaki župljanin, koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije
   
 • ŽPV razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke, te se brine za njihovo provođenje