Lički forum ZK Stajnica

Lika u Prvom svjetskom ratu
Die Lika im Ersten Weltkrieg
Lika in World War I => Tekstovi i dokumenti => Autor teme: Mato - Listopad 19, 2007, 04:31:54Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Mato - Listopad 19, 2007, 04:31:54
Članak pročitajte ovdje (http://www.stajnica.com/clanak.php?broj=143)!


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Listopad 19, 2007, 10:13:42
Javio nam se gospodin Slavko Krizmanić, naš Gradišćanski Hrvat iz Austrije, koji će nam pomoći oko Liste gubitaka u Prvom svj. ratu (Verluste) u Bečkom Kriegsarchivu. Gospoda Zvonimir Orešković i naš vojni izaslanik brigadir Tomislav Galić iz Beča su nam poslali povjesnice 79. pukovnije koje obuhvaćaju ličku vojnu povijest do kraja 19. stoljeća.
Evo, hrabro smo krenuli.


Naslov: Povjest 79. pukovnije TEXT
Autor: Vranik - Listopad 20, 2007, 11:07:06
THE TIMES 26. listopada 1918

(http://img155.imageshack.us/img155/4960/79thmv8.gif)


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Listopad 20, 2007, 06:05:09
Vranik, hvala na članku i izvoru gdje si ga našao. Molim Štentu za skraćeni prijevod.
Pozdrav


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Vranik - Listopad 20, 2007, 10:31:54
(http://img400.imageshack.us/img400/3451/nytfu0.gif)

Izvor je digitalizirani arhiv  New York Times (http://www.nytimes.com/)


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Listopad 21, 2007, 11:33:59
Vranik, svaka čast na članku i izvoru.


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Vranik - Listopad 21, 2007, 07:05:25
THE TIMES 9. SRPANJ 1918

(http://img107.imageshack.us/img107/9776/zollerim1.gif)
Austrijsko izvješće, srpanj 8 : -

....Hrabra Otočka Pukovnija Br. 79 ubacila se
sedam puta u contra-napad protiv neprijatelja..

...Zapovjednik Otočke Pukovnije, Poručnik-
Pukovnik Karl Zoller, osječao se kao heroj na čelu svoje
vojske....


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Listopad 21, 2007, 08:34:21
O monte Pertico borbama sakupio sam relativno dosta materijala iz dnevnika jednog našeg vojnika (Frane Dubravčić). Međutim, o hrabrosti zapovjednika pukovnije nisam imao nikakvih podataka. tamo su imali velike gubitke i interesantne su borbe u Alpama koje naš Dubravčić vjerno opisuje. Članak je super i Vranik, hvala Ti na njemu. Samo hrabro nastavi. Tvoje će ime biti na počasnom mjestu u budućoj knjizi. Pozdrav.


Naslov: Malo Madarski ;)
Autor: Lipice - Listopad 22, 2007, 05:00:35
Beruházások
Közmunka- és közlekedési ministerium
7. Az otocac-gospici állami úton 120-121 klmtr közti Gacska-hid vas felszerkezettel való felépitésére
30,000 frt


Evo malo sam pruoval prevest s madjarskog na nas jezik.. ako je ka greska slobodno me korigirajte...

iz 1918 godine:

Investicije od ministarstva prometa

Za most preko Gacke na drzavnoj cesti Otocac - Gospic

30`000 forinti

Bome slabo jima podataka za nas kraj


Naslov: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Lipanj 19, 2008, 08:53:56
Evo, stavil sam na naslovnicu dva priloga o "Bataljunu Murković" iz 25, dom. pukovnije i o braći Vuković od kojih je Janko 1918. postao admiral. Molim komentar.


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Svibanj 14, 2012, 09:43:56
Izišao zbornik Matice hrvatske "1918. u hrvatskoj povijesti"

U sklopu zbornika izišao je i prilog Nikole Tominca "79. PUKOVNIJA ZAJEDNIČKE VOJSKE
U PRVOME SVJETSKOM RATU"
Sažetak
Prilog daje pregled vojnih aktivnosti 79. K.u.K. pukovnije tijekom Prvoga svjetskog rata, tj.
vojnih operacija i značajnijih događaja u njenoj zoni djelovanja. Ratni put pukovnije proteže se
od druge polovine 1914. i obuhvaća borbe na Balkanskom bojištu, među njima vrlo teške i krvave
borbe u Cerskoj i Kolubarskoj bitci i bitci na Drini. Početkom 1915. 79. K.u.K. pukovnija odlazi
na Karpate (Istočno bojište). Tijekom zime i ranog proljeća vode s Rusima teške borbe na Karpatima
(Zimska i Uskršnja bitka za Karpate) da bi probojem kod Gorlica (svibanj 1915) krenuli
prema Lavovu (Lemberg), gdje su stigli tijekom lipnja iste godine. U borbama do kraja godine stići
će do krajnje točke svojega ratnog puta: do ruskog grada Lucka, gdje će tijekom lipnja i srpnja 1916.
doživjeti izuzetno teške gubitke u poznatoj Brusilovljevoj ofenzivi.
U kolovozu iste godine počinje prebacivanje pukovnije (po dijelovima) na Jugozapadno bojište
(rijeka Soča). Tu će sudjelovati u VIII. i narednim bitkama sve do odbacivanja Talijana na
rijeku Piavu u jesen 1917. (XII. Sočanska bitka). Na sočanskoj bojišnici imaju značajne aktivnosti
tijekom X. sočanske bitke kod Vodica i Svete Gore i XI. kod Kostanjevice na Krasu. Nakon XII.
Sočanske bitke dolazi na Grappa fr ont, izuzetno vojno aktivno i vrlo teško planinsko područje gdje
će se zadržati sve do kraja rata.
Prilog je pisan na temelju dostupne arhivske građe u Zagrebu i Beču te vojno-stručne literature
koja obrađuje pojedine ratne događaje, ustrojstvo vojnih cjelina u kojima je pukovnija djelovala,
njihove ratne zadaće i operativne učinke.

Summary
THE 79TH REGIMENT OF THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY IN THE FIRST
WORLD WAR
Th e article provides an overview of military activities of the 79th Regiment of the Austro-
Hungarian Army during the World War I, especially military operations and signifi cant events
in its zones of action. War path of the Regiment began in the second half of 1914 including
fi ghting in the Balkan battlefi eld, among them especially tough and bloody battles of Cer and
Kolubara as well as the Battle of the Drina River. At the beginning of 1915 the Regiment went
to the Carpathian Mountains (Eastern Front). During winter and early spring it was leading
heavy fi ghting with the Russians in the Carpathians (winter and Eastern battle for the Carpatians).
Aft er its penetration at Gorlitz (May, 1915) the Regiment moved towards L’viv (Lemberg),
where arrived in June of that year. Th rough fi ghtings continuing till the end of the year
it reached a fi nal point of its war path: the Russian town Luck, where in June and July 1916
experienced extremely heavy losses beacause of the well-known off ensive of the Russian general
Brusilov on the Eastern Front.
In August of the same year it began the transfer of the parts of the Regiment to the Southwestern
battlefi eld (the Isonzo River). Th e Regiment participated there in the eighth and
subsequent battles, which were fi nished with rejecting of Italians to the Piave River in the fall
of 1917 (the 12th battle of Isonzo). On the Isonzo battlefi eld the Regiment achieved signifi cant
activities also in the 10th battle of Isonzo by Vodice and Sveta Gora as well as in the 11th battle
of Isonzo by Kostanjevica in this area. Aft er the 12th battle of Isonzo it came at Grappa Front,
an extremly military active and very diffi cult mountainous area, retaining there until the end
of the war.
Th e article was written on the base of the available materials from archives in Zagreb and
Vienna, as well as military-technical literature on specifi c war events, with special attention to
the organization of military units in which the Regiment had been acting as well as their wartime
tasks and operational eff ects.
Key words: First World War, the 79th Infantry Regiment (Otočaner Infanterieregiment
Graf Jellačić Nr. 79), the Balkan, the Eastern and the Southwestern battlefi elds, Carpathians,
Galicia, Russia (Volinia), Isonzo and Piave, the Grappa Front


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Srpanj 10, 2012, 08:49:31
Kompletan prilog N. Tominca možete pročitati ovdje: http://www.stajnica.com/sites/default/files/nikola-tominac-zbornik-1918_0.pdf
Ugodno čitanje i molimo komentar i prijedlog.


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Listopad 13, 2012, 07:51:36
Popis "Jelačićevaca" koji su dobili zlatnu medalju za hrabrost (Goldene Tapferkeitsmedaille), čin, ime i prezime, godina rođenja, postrojba, datum objave u službenom vojnom listu - PVBL:
Zgsf.tit.Feldw. JOSEF BENGER, 1891, IR 79, PVBL - 25.6.1919
Fhr.i.d.Res. MIROSLAUS BENZIJA, IR 79, PVBL - 5.2.1915
ResOffzStv. JURAJ BLAŽEVIĆ, 1884, IR 79, PVBL - 24.4.1918  
Zgsf. JOSEF DEŠIĆ, IR 79, PVBL - 2.2.1915
ResFeldw. NIKOLA DUJMOVIĆ, 1888, IR 79, PVBL - 30.5.1918
Lst.Zgsf. BENJAMIN FUČAK, 1894, IR 79, PVBL - 28.2.1920
Fhr.i.d.Res. ERWIN GROHMANN, IR 79, PVBL - 16.1.1918
Fhr.i.d.Res. EMIL HASLER, IR 79, PVBL - 30.5.1918
Korpl. PETER LUKETIĆ, IR 79, PVBL - 12.4.1915
Feldw. ANDREAS NOVAKOVIĆ, 1893, IR 79. zgt. IR. 135, PVBL - 29.5.1920
Fhr.i.d.Res. LUDWIG PETKOV, IR 79, PVBL - 22.12.1914
Fhr.i.d.Res. FRANJO PILIPIĆ, IR 79, PVBL - 25.6.1919 (posthum)
Lst.Korpl. DMITAR PRLINA, 1886, IR 79, PVBL - 28.2.1920
Lst.Gfrt.tit.Korpl. GEORG RADOŠEVIĆ, 1891, IR 79, PVBL - 30.5.1918
ResOffzStv. FILIP ŠARIĆ, 1884, IR 79, PVBL - 28.2.1920
Lst.Gfrt. LUKA SIČIĆ, IR 79, PVBL - 20.9.1917
Lst.Gfrt. LUKA ŠIKIĆ, 1887, IR 79, PVBL - 30.5.1918
StabsFeldw. NEDELJKO STANIĆ, 1895, IR 79, PVBL - 30.5.1918
LstFeldw. VUJO UZELAC, 1895, IR 79, PVBL - 25.6.1919
Lt.i.d.Res. WLADIMIR BOGOVIĆ, IR 79, PVBL - 22.8.1918 (GTMfOffz).
Zahvaljujem gospodinu Klemenu Lužaru iz Slovenije koji je prikupio navedene podatke. Uskoro ćemo objaviti i Belohnungsantrage o svakom od ovih junaka. Podaci stižu iz bečkog vojnog arhiva.  


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Listopad 13, 2012, 06:56:29
Zapovjednici 79. pukovnije:
Brigadir (oberst-O) Hennevogl Edler v. Ebenburg, Heinrich, 1897-srpanj 1900;
Brigadir Kosatzky, Johann, srpanj 1900 – travanj 1905;
Brigadir Smieth, Anton, travanj 1905 – svibanj 1907;
Brigadir Urban, Ferdinand, svibanj 1907 – travanj 1908;
Brigadir Salis – Seewis, Johann graf v. travanj 1908 – kolovoz 1911;
Brigadir Luxardo, Eugen Edler v. listopad 1911 –rujan 1914;
Pukovnik (oberstleutnant) Schöbl, rujan 1914 – travanj 1915;
Brigadir Pokorny, Franz travanj - srpanj 1915;
Brigadir Köck Edler v. Lebenshof, Adolf srpanj 1915 – lipanj 1916;
Brigadir Hauler, Otto, srpanj 1916 – ožujak 1917. Poginuo na Soči;
Brigadir Mesić, Ivan, ožujak 1917 – srpanj 1918. Povremeno ga mijenja zapovjednik I. bojne pukovnik Karl Zoller koji je poginuo na Monte Grappi;
Pukovnik Kowarz, Heinrich, srpanj – rujan 1918;
Brigadir Jaeger, Oskar v., rujan – listopad 1918;
Brigadir Mesić, Ivan, listopad – studeni 1918;


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - Kolovoz 15, 2013, 09:20:10
Kompletan prilog N. Tominca iz zbornika Matice hrvatske "1918 u hrvatskoj povijesti" možete pročitati ovdje: http://www.stajnica.com/sites/default/files/nikola-tominac-zbornik-1918_0.pdf
Ugodno čitanje i molimo komentar i prijedlog.


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - SijeÄŤanj 03, 2014, 03:20:19
O XI. sočanskoj bitci možete pročitati na http://www.stajnica.com/node/519 a cjelokupan članak tiskan je u časopisu "Vojna povijest"


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - SijeÄŤanj 03, 2014, 03:21:32
O XI. sočanskoj bitci možete pročitati na http://www.stajnica.com/node/519 a cjelokupan članak tiskan je u časopisu "Vojna povijest"


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Lipice - VeljaÄŤa 09, 2015, 08:41:50
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC08513816_Verlustliste_Nr_0414/39/


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Lipice - VeljaÄŤa 09, 2015, 08:45:23
Evo stavil sam par slika na Stajnici na facebooku:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153050964538164&set=gm.10152607574041366&type=1&theater

Mozda interesantno ;)


Naslov: Odg: U pripremi spomen knjiga o ličanima u Prvom svjetskom ratu
Autor: Ličan - VeljaÄŤa 10, 2015, 10:52:50
Fala Lipice, pokušaj s vremenom izvadit jimena posebno. Pogljedaj na našem WEB-u Liste gubitaka za XI sočansku bitku. Tako će do 1918 izać sve za 79 pukovniju


Lički forum ZK Stajnica | Powered by SMF 1.1.10. © 2005, Simple Machines LLC. All Rights Reserved.